Έγγραφα Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Περιγραφή

Έγγραφα Τμήματος Προμηθειών και Δημοσίων Επενδύσεων

Νέα έντυπα του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (25-10-2012)

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μετά την πρώτη επιθεώρηση επιτήρησης από τον ΕΛΟΤ κρίθηκε ότι πληροί τις απαιτήσεις του νέου προτύπου EN ISO: 9001: 2008 (νέα έκδοση του διεθνούς προτύπου). Στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τα νέα κωδικοποιημένα έντυπα του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών που επισυνάπτονται. Υπογραμμίζουμε ότι για την καλύτερη λειτουργία και συμβατότητα με το σύστημα ποιότητας της υπηρεσίας πρέπει να αποθηκεύσετε πρώτα τα αρχεία και μετά να τα εκτυπώσετε. Για να τα επεξεργαστείτε πρέπει να χρησιμοποιήσετε προβολή εκτύπωσης (View - Print Layout).

Από το Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών

Περισσότερα