Ανοικτή Πλατφόρμα Συνεργασίας ΕΚΠΑ

Για να εγγραφείτε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της πλατφόρμας.