Ανοικτή Πλατφόρμα Συνεργασίας ΕΚΠΑ

Εγγραφή

Χρήστες που έχουν ήδη λογαριασμό στις υπηρεσίες δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν απαιτείται να κάνουν επιπλέον εγγραφή για πρόσβαση στην πλατφόρμα συνεργασίας του ΕΚΠΑ. Μπορούν να συνδεθούν απευθείας επιλέγοντας Είσοδος στην αρχική οθόνη.

Διευκρινίζεται ότι όλοι οι χρήστες (μέλη ΔΕΠ, προσωπικό, συνεργάτες, μεταπτυχιακοί φοιτητές) συνδέονται με το username/password του πανεπιστημιακού e-mail τους.

Αν δεν έχετε λογαριασμό, εφόσον έχετε κάποια ακαδημαϊκή ιδιότητα στο ΕΚΠΑ (συνεργάτες, προσωπικό, φοιτητές και μέλη ΔΕΠ) μπορείτε να κάνετε αίτηση λογαριασμού μέσω της ιστοσελίδας Υπηρεσίες Διαχείρισης Λογαριασμού.

Για χρήστες που δεν έχουν άμεση σχέση με το ΕΚΠΑ αλλά συνεργάζονται με μέλη του ΕΚΠΑ και για το λόγο αυτό επιθυμούν πρόσβαση μέσω της επιλογής Σύνδεση Επισκεπτών, παρακαλούμε να αποστέλλεται σχετικό αίτημα προς την ηλεκτρονική διεύθυνση elearn@uoa.gr από το αρμόδιο μέλος του ΕΚΠΑ, αναφέροντας για κάθε λογαριασμό επισκέπτη το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση e-mail καθώς και την περιοχή συνεργασίας στην οποία επιθυμεί να έχει πρόσβαση. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση μέλους από τον παρακάτω σύνδεσμο αναφέροντας επακριβώς το λόγο χρήσης της πλατφόρμας.

Χρήστη
Αίτηση Νέου Λογαριασμού
Σύνδεση με άλλο λογαριασμό:
Είσοδος Χρηστών Παν. Αθηνών
Για να εγγραφείτε ως χρήστης με δικαιώματα συντονιστή, επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της πλατφόρμας.