Ανοικτή Πλατφόρμα Συνεργασίας ΕΚΠΑ

Συνεργασίες

Συνεργασία (Κωδικός)Συντονιστής Τύπος
IDEA- Inclusive Tertiary Education in Western Balkans (IDEA)Georgios Kouroupetroglou
Project ΦΙΝΕΑΣ : "Υπηρεσίες υποστήριξης σπουδών Φοιτητών με Αναπηρία" (DI107)Γ. Κουρουπέτρογλου
RAWFIE Webinar (DI108)Sarantis Paskalis
Διάφορα έγγραφα Γραμματείας Τμήματος (DI115)
Διοικητικά Συμβούλια Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (DI114)
Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία (DI109)Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Εκλεκτορικό Σώμα "Tεχνοοικονομική Ανάλυση και Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνωνιακών Συστημάτων" (μονιμοποίηση Δ. Βαρουτά) (DI105)Δήμητρα Λεωνιδάκη - Ιωάννης Σταυρακάκης
Εκλεκτορικό Σώμα "Αρχιτεκτονική Υπολογιστών" (DI104)Δήμητρα Λεωνιδάκη - Ιωάννης Σταυρακάκης
Εκλεκτορικό Σώμα "ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" (DI101)ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εκλεκτορικό Σώμα "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚAΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" (DI103)ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Συνέλευση Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (DI111)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΠΑ
Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία (DI110)Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Υποστήριξη CIVIS στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (DI112)Παντελής Μπαλαούρας