Ανοικτή Πλατφόρμα Συνεργασίας ΕΚΠΑ

Συνεργασίες

Συνεργασία (Κωδικός)Συντονιστής Τύπος
Διοικητικό Συμβούλιο της Πανεπιστημιακής Λέσχης (LESXI101)Νικόλαος Λάριος
Πανεπιστημιακή Λέσχη (LESXI102)Νικόλαος Λάριος