Ανοικτή Πλατφόρμα Συνεργασίας ΕΚΠΑ

Συνεργασίες

Συνεργασία (Κωδικός)Συντονιστής Τύπος
Έγγραφα Τμήματος  (BA102)Δημήτρης Θωμάκος
Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (BA101)Δημήτρης Θωμάκος