Ανοικτή Πλατφόρμα Συνεργασίας ΕΚΠΑ

Συνεργασίες

Συνεργασία (Κωδικός)Συντονιστής Τύπος
Eρευνητική Συνεργασία L_eCOM (ECON104)Χαρά Ντελοπούλου
IΣΤΟXΩΡΟΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (123)Χαρά Ντελοπούλου
IΣΤΟXΩΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ECON103)Χαρά Ντελοπούλου
Συνέλευση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ECON100)Σκούρα Αικατερίνη
Τομέας Πολιτικής Οικονομίας (ECON101)Ανδρέας Παπανδρέου