Ανοικτή Πλατφόρμα Συνεργασίας ΕΚΠΑ

Συνεργασίες

Συνεργασία (Κωδικός)Συντονιστής Τύπος
CA18104 - Revealing the Milky Way with Gaia (PHYS119)
SafeSpace_DLL (SafeSpace_DLL)Σπύρος Μπόλης
ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΦΑΚΕΛΟΥ (29/2/2016)_Ολοκληρώθηκε - Εκλεκτορικό Σώμα Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης - ΦΕΚ 1061/20-9-2013 (τ.Γ’) (PHYS104)Νικόλαος Βούλγαρης, Ευτυχία Ζωγραφάκη
Εκλεκτορικό Σώμα Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης - ΦΕΚ 536/23-4-2014  (PHYS111)Έφη Ζωγραφάκη
Εκλεκτορικό Σώμα Στατιστική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης - ΦΕΚ 940/27-8-2013 (τ.Γ’)  (PHYS105)Νικόλαος Βούλγαρης, Ευτυχία Ζωγραφάκη
Νέα μονιμοποίηση 3 (PHYS118)Έφη Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε - Εκλεκτορικό Σώμα Ηλεκτρονικής Φυσικής  (PHYS100)Νικόλαος Βούλγαρης, Ευτυχία Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε - Εκλεκτορικό Σώμα Θεωρητική Αστροφυσική - ΦΕΚ 534/23-4-2014 (PHYS110)Έφη Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε - Εκλεκτορικό Σώμα Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα - ΦΕΚ 940/27-8-2013 (PHYS107)Έφη Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε - Εκλεκτορικό Σώμα Οργάνωσης Συστημάτων Υπολογιστών  (PHYS103)Νικόλαος Βούλγαρης, Ευτυχία Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε - Εκλεκτορικό Σώμα Πειραματική Πυρηνική Φυσική - Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή (PHYS108)Έφη Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε - Εκλεκτορικό Σώμα Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων - Μονιμοποίηση ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  (PHYS106)Έφη Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε - Εκλεκτορικό Σώμα Φυσικής Ωκεανογραφίας  (PHYS101)Νικόλαος Βούλγαρης, Ευτυχία Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε - Μονιμοποίηση στη βαθμίδα ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο "ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" (PHYS112)Έφη Ζωγραφάκη
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ_Κρίση για την ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του Τμήματος Φυσικής με γνωστικό αντικείμενο "ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ". Υποψήφιος ο Επίκ. Καθηγητής κ. Αντώνιος Παπαθανασίου. (PHYS117)Έφη Ζωγραφάκη
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ_Κρίση για την ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του Τμήματος Φυσικής με γνωστικό αντικείμενο "ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ". Υποψήφιος ο Επίκ. Καθηγητής κ. Βλάσης Λυκοδήμος. (PHYS116)Έφη Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε-Εκλεκτορικό Σώμα Μηχανική - ΦΕΚ 1061/20-9-2013 (PHYS109)Έφη Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε-Εκλεκτορικό Σώμα Οπτικών Επικοινωνιών (PHYS102)Νικόλαος Βούλγαρης, Ευτυχία Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε-Μονιμοποίηση στη βαθμίδα ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο "ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" (PHYS114)Έφη Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε-Μονιμοποίηση στη βαθμίδα ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο "ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΗΡΙΩΝ" (PHYS115)Έφη Ζωγραφάκη