Ανοικτή Πλατφόρμα Συνεργασίας ΕΚΠΑ

Συνεργασίες

Συνεργασία (Κωδικός)Συντονιστής Τύπος
CA18104 - Revealing the Milky Way with Gaia (PHYS119)
SafeSpace_DLL (SafeSpace_DLL)Σπύρος Μπόλης
ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΦΑΚΕΛΟΥ (29/2/2016)_Ολοκληρώθηκε - Εκλεκτορικό Σώμα Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης - ΦΕΚ 1061/20-9-2013 (τ.Γ’) (PHYS104)Νικόλαος Βούλγαρης, Ευτυχία Ζωγραφάκη
Εκλεκτορικό Σώμα Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης - ΦΕΚ 536/23-4-2014  (PHYS111)Έφη Ζωγραφάκη
Εκλεκτορικό Σώμα Στατιστική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης - ΦΕΚ 940/27-8-2013 (τ.Γ’)  (PHYS105)Νικόλαος Βούλγαρης, Ευτυχία Ζωγραφάκη
Νέα μονιμοποίηση 3 (PHYS118)Έφη Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε - Εκλεκτορικό Σώμα Ηλεκτρονικής Φυσικής  (PHYS100)Νικόλαος Βούλγαρης, Ευτυχία Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε - Εκλεκτορικό Σώμα Θεωρητική Αστροφυσική - ΦΕΚ 534/23-4-2014 (PHYS110)Έφη Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε - Εκλεκτορικό Σώμα Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα - ΦΕΚ 940/27-8-2013 (PHYS107)Έφη Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε - Εκλεκτορικό Σώμα Οργάνωσης Συστημάτων Υπολογιστών  (PHYS103)Νικόλαος Βούλγαρης, Ευτυχία Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε - Εκλεκτορικό Σώμα Πειραματική Πυρηνική Φυσική - Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή (PHYS108)Έφη Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε - Εκλεκτορικό Σώμα Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων - Μονιμοποίηση ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  (PHYS106)Έφη Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε - Εκλεκτορικό Σώμα Φυσικής Ωκεανογραφίας  (PHYS101)Νικόλαος Βούλγαρης, Ευτυχία Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε - Μονιμοποίηση στη βαθμίδα ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο "ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" (PHYS112)Έφη Ζωγραφάκη
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ_Κρίση για την ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του Τμήματος Φυσικής με γνωστικό αντικείμενο "ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ". Υποψήφιος ο Επίκ. Καθηγητής κ. Αντώνιος Παπαθανασίου. (PHYS117)Έφη Ζωγραφάκη
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ_Κρίση για την ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του Τμήματος Φυσικής με γνωστικό αντικείμενο "ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ". Υποψήφιος ο Επίκ. Καθηγητής κ. Βλάσης Λυκοδήμος. (PHYS116)Έφη Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε-Εκλεκτορικό Σώμα Μηχανική - ΦΕΚ 1061/20-9-2013 (PHYS109)Έφη Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε-Εκλεκτορικό Σώμα Οπτικών Επικοινωνιών (PHYS102)Νικόλαος Βούλγαρης, Ευτυχία Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε-Μονιμοποίηση στη βαθμίδα ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο "ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" (PHYS114)Έφη Ζωγραφάκη
Ολοκληρώθηκε-Μονιμοποίηση στη βαθμίδα ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο "ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΗΡΙΩΝ" (PHYS115)Έφη Ζωγραφάκη
Πλήρωση θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας Π.Ε. βαθμίδας Δ΄ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική Φυσική και Εφαρμογές» (PHYS122)Ντίνα Σπυροπούλου
Πλήρωση θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας Π.Ε. βαθμίδας Δ΄ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική Φυσική» (PHYS121)Ντίνα Σπυροπούλου