Ανοικτή Πλατφόρμα Συνεργασίας ΕΚΠΑ

Συνεργασίες

Συνεργασία (Κωδικός)Συντονιστής Τύπος
10η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 17.5.2023 (LAW180)Ελένη Κουρέλη
10η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 23.7.2020 (LAW120)Ελένη Κουρέλη
10η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22.7.2020 (LAW118)Ελένη Κουρέλη
11η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 14.6.2023 (LAW182)Ελένη Κουρέλη
11η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 19.5.2021 (LAW138)Ελένη Κουρέλη
12η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ (5.7.2023) (LAW184)Ελένη Κουρέλη
12η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 13.7.2022 (LAW163)Ελένη Κουρέλη
12η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (11.5.2022) (LAW159)Ελένη Κουρέλη
12η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (14.6.2023) (LAW181)Ελένη Κουρέλη
12η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2.6.2021 (LAW140)Ελένη Κουρέλη
13η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30.6.2021) (LAW141)Ελένη Κουρέλη
13η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (5.7.2023) (LAW183)Ελένη Κουρέλη
13η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 8.6.2022 (LAW160)Ελένη Κουρέλη
14η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (21.7.2021) (LAW143)Ελένη Κουρέλη
14η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 13.7.2022 (LAW161)Ελένη Κουρέλη
1η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (LAW111)Ελένη Κουρέλη
1η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (30.3.2020) (LAW112)Ελένη Κουρέλη
1η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ (24.9.2021) (LAW145)Ελένη Κουρέλη
1η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 13.9.2023 (LAW186)Ελένη Κουρέλη
1η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 9.9.2022 (LAW165)Ελένη Κουρέλη
1η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (10.9.2020) (LAW121)Ελένη Κουρέλη
1η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (13.9.2023) (LAW185)Ελένη Κουρέλη
1η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 14.9.2022 (LAW164)Ελένη Κουρέλη
1η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 15.9.2021 (LAW144)Ελένη Κουρέλη
1η Συνέλευση 16.10.2019 (LAW101)Σταυρούλα Πιπιλή
1η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (23.9.2020) (LAW122)Ελένη Κουρέλη
2η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 23.7.2020 (LAW119)Ελένη Κουρέλη
2η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ (12.10.2022) (LAW162)Ελένη Κουρέλη
2η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ (18.10.2023) (LAW189)Ελένη Κουρέλη
2η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ (7.10.2021) (LAW146)Ελένη Κουρέλη
2η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 28.9.2020 (LAW123)Ελένη Κουρέλη
2η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (12.10.2022) (LAW166)Ελένη Κουρέλη
2η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (19.10.2021) (LAW147)Ελένη Κουρέλη
2η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (29.9.2023) (LAW187)Ελένη Κουρέλη
2η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 20.11.2019 (LAW102)Ελένη Κουρέλη
2η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30.9.2020 (LAW124)Ελένη Κουρέλη
3η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ (20.10.2021) (LAW148)Ελένη Κουρέλη
3η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ (25.11.2019) (LAW103)Ελένη Κουρέλη
3η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ (9.11.2022) (LAW168)Ελένη Κουρέλη
3η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 15.10.2020 (LAW126)Ελένη Κουρέλη
3η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 22.11.2023 (LAW191)Ελένη Κουρέλη
3η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (11.12.2019) (LAW104)Ελένη Κουρέλη
3η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (18.10.2023) (LAW188)Ελένη Κουρέλη
3η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (24.11.2021) (LAW149)Ελένη Κουρέλη
3η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 14.10.2020 (LAW125)Ελένη Κουρέλη
3η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 9.11.2022 (LAW167)Ελένη Κουρέλη
4η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ (15.12.2021) (LAW151)Ελένη Κουρέλη
4η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 14.12.2022 (LAW170)Ελένη Κουρέλη
4η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 17.12.2020 (LAW129)Ελένη Κουρέλη
4Η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 20.12.2023 (LAW193)Ελένη Κουρέλη
4η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (15.1.2020) (LAW105)Ελένη Κουρέλη
4η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (15.12.2021) (LAW150)Ελένη Κουρέλη
4η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 11.11.2020 (LAW127)Ελένη Κουρέλη
4η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 14.12.2022 (LAW169)Ελένη Κουρέλη
4η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22.11.2023 (LAW190)Ελένη Κουρέλη
5η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ (5.2.2021) (LAW131)Ελένη Κουρέλη
5η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 17.1.2024 (LAW195)Ελένη Κουρέλη
5η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 2.2.2022 (LAW153)Ελένη Κουρέλη
5η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 25.01.2023 (LAW172)Ελένη Κουρέλη
5η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (12.2.2020) (LAW106)Ελένη Κουρέλη
5η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 16.12.2020 (LAW128)Ελένη Κουρέλη
5η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2.2.2022 (LAW152)Ελένη Κουρέλη
5η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 20.12.2023 (LAW192)Ελένη Κουρέλη
5η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 25.1.2023 (LAW171)Ελένη Κουρέλη
6η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ (18.3.2021) (LAW134)Ελένη Κουρέλη
6η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 14.2.2024 (LAW197)Ελένη Κουρέλη
6η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 22.2.2023 (LAW174)Ελένη Κουρέλη
6η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (11.3.2020) (LAW107)Ελένη Κουρέλη
6η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 17.1.2024 (LAW194)Ελένη Κουρέλη
6η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 20.1.2021 (LAW130)Ελένη Κουρέλη
6η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22.2.2023 (LAW173)Ελένη Κουρέλη
6η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 23.2.2022 (LAW154)Ελένη Κουρέλη
7η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ (LAW110)Ελένη Κουρέλη
7η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 16.3.2022 (LAW155)Ελένη Κουρέλη
7η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 5.4.2021 (LAW136)Ελένη Κουρέλη
7η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (17.2.2021) (LAW132)Ελένη Κουρέλη
7η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (8.4.2020) (LAW113)Ελένη Κουρέλη
7η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 16.3.2022 (LAW156)Ελένη Κουρέλη
7η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22.3.2023 (LAW175)Ελένη Κουρέλη
8η (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 4.4.2022 (LAW157)Ελένη Κουρέλη
8η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ (15.4.2021) (LAW137)Ελένη Κουρέλη
8η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 14.5.2020 (LAW115)Ελένη Κουρέλη
8η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 31.3.2023 (LAW176)Ελένη Κουρέλη
8η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 13.5.2020 (LAW114)Ελένη Κουρέλη
8η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 14.2.2024 (LAW196)Ελένη Κουρέλη
8η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 17.3.2021 (LAW133)Ελένη Κουρέλη
8η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26.4.2023 (LAW177)Ελένη Κουρέλη
9η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ (1.7.2021) (LAW142)Ελένη Κουρέλη
9η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 26.4.2023 (LAW178)Ελένη Κουρέλη
9η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 28.5.2020 (LAW116)Ελένη Κουρέλη
9η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 13.4.2022 (LAW158)Ελένη Κουρέλη
9η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 14.4.2021 (LAW135)Ελένη Κουρέλη
9η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 17.5.2023 (LAW179)Ελένη Κουρέλη
9η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 17.6.2020 (LAW117)Ελένη Κουρέλη
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (LAW139)Ελένη Κουρέλη