Ανοικτή Πλατφόρμα Συνεργασίας ΕΚΠΑ

Συνεργασίες

Συνεργασία (Κωδικός)Συντονιστής Τύπος
Γ.Σ. Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ (9408)Αθηνά Σουρβίνου
ΣΕΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης / EMME (MEDIA103)Δημήτρης Κουτσομπόλης
Υποστήριξη Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας / Τμήμα ΕΜΜΕ (9750)Δημήτρης Κουτσομπόλης
χώρος συνεργασίας ομάδας έργου PolyCIVIS (MEDIA104) Δημήτρης Γκούσκος