Ανοικτή Πλατφόρμα Συνεργασίας ΕΚΠΑ

Συνεργασίες

Συνεργασία (Κωδικός)Συντονιστής Τύπος
Διοικητική εκκρεμότητα Λέκτορα Χ. Κόλλια (PHED113)Στέλλα Δασκαλάκη
Εκλογή μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή στο γν.αντικείμενο "Προπονησιολογία της Πετοσφαίρισης" (εξέλιξη Επικ. Καθηγητή κ. Π. Κουντούρη) (PHED107)Στέλλα Δασκαλάκη
Εκλογή μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο "Αθλητική Κοινωνιολογία" (εξέλιξη Επικ. Καθηγητή κ. Ν. Πατσαντάρα) (PHED111)Στέλλα Δασκαλάκη
Εκλογή μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή στο γν.αντικείμενο Αθλητικά Άλματα (εξέλιξη Λέκτορα Α. Θεοδώρου) (PHED105)Στέλλα Δασκαλάκη
Εκλογή μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή στο γν.αντικείμενο Βασική Γυμναστική- Evaluation fo candidate for a University teachin position at the leve of Assistant Professor in the specialization of "Basic Gymnastics" (PHED101)Στέλλα Δασκαλάκη
Εκλογή μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή στο γν.αντικείμενο Κλασικός Αθλητισμός (Άλματα) (εξέλιξη Λέκτορα Γ. Μπογδάνη, που είναι και ο μοναδικός υποψήφιος (PHED100)Στέλλα Δασκαλάκη
Εκλογή μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο "Αθλητική Φυσικοθεραπεία" (PHED117)Στέλλα Δασκαλάκη
Εκλογή μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο "Αθλητική Ψυχολογία-Κινητική Συμπεριφορά" (εξέλιξη κ. Ν. Σταύρου) (PHED112)Στέλλα Δασκαλάκη
Εκλογή μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο "Προπονησιολογία της Χειροσφαίρισης" (εξέλιξη Λέκτορα κ. Κ. Νούτσου) (PHED110)Στέλλα Δασκαλάκη
Εκλογή μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γν.αντικείμενο "Ενόργανη Γυμναστική" (εξέλιξη Αναπλ. Καθηγητή κ. Σ. Πρασσά)) (PHED108)Στέλλα Δασκαλάκη
Εκλογή μιας θέσης ΕΕΠ στη βαθμίδα Β΄στο γνωστικό αντικείμενο "Αθλητική Βιομηχανική" 9/6/2022 και ώρα 11.30 π.μ. (PHED124)Στέλλα Δασκαλάκη
Κρίση για τη μονιμοποίηση κ. Ν. Κωστόπουλου στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο "Ειδική Προπονησιολογία της Καλαθοσφαίρισης" (PHED120)Στέλλα Δασκαλάκη
Κρίση για τη μονιμοποίηση της Επικ. Καθηγήτριας κ. Κ. Μπαρζούκα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο "Ειδική Προπονησιολογία της Πετοσφαίρισης" (PHED115)Στέλλα Δασκαλάκη
Κρίση για τη μονιμοποίηση του Επικ. Καθηγητή κ. Γ. Καραμπάτσου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο "Κλασικός Αθλητισμός-Αθλητικές Ρίψεις" (PHED116)Στέλλα Δασκαλάκη
Κρίση για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή της κ. Π. Αργειτάκη με γνωστικό αντικείμενο "Αθλητικοί Δρόμοι" (PHED102)Στέλλα Δασκαλάκη
Κρίση για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή της κ. Ρουσάνογλου με γνωστικό αντικείμενο "Αθλητική Βιομηχανική" (PHED106)Στέλλα Δασκαλάκη
Κρίση για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή του κ. Γ. Ντάλλα με γνωστικό αντικείμενο "Ενόργανη Γυμναστική" (PHED109)Στέλλα Δασκαλάκη
Κρίση για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή του κ. Γ. Παραδείση με γνωστικό αντικείμενο "Κλασικός Αθλητισμός-Αθλητικοί Δρόμοι" (PHED104)Στέλλα Δασκαλάκη
Κρίση για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή του κ. Η. Ζαχαρόγιαννη με γνωστικό αντικείμενο "Κλασικός Αθλητισμός-Αθλητικοί Δρόμοι" (PHED103)Στέλλα Δασκαλάκη
Κρίση για την μονιμοπόιηση του Επικ. Καθηγητή κ. Β. Γιοβάνη με γνωστικό αντικείμενο "Χιονοδρομία (PHED114)Στέλλα Δασκαλάκη
Κρίση του μέλους Ε.ΔΙ.Π. κ. Α. Ασωνίτου για την εξέλιξή της στη βαθμίδα Α΄ (PHED121)Στέλλα Δασκαλάκη
Κρίση του μέλους Ε.ΔΙ.Π. κ. Σ. Χαρίτου για την εξέλιξή της στη βαθμίδα Α΄ (PHED122)Στέλλα Δασκαλάκη
Συνεργασία Κοσμητείας (PHED123)Στέλλα Δασκαλάκη