Ανοικτή Πλατφόρμα Συνεργασίας ΕΚΠΑ

Συνεργασίες

Συνεργασία (Κωδικός)Συντονιστής Τύπος
Επανάληψη Διαδικασίας Κρίσης για Εκλογή Καθηγητή στον Τομέα Άλγεβρας Γεωμετρίας  (MATH101)Απόστολος Μπουρνέτας
Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Μαθηματικών (MATH104)Απόστολος Μπουρνέτας
Συνέλευση Τμήματος Μαθηματικών (MATH102)Σωτήρης Νοτάρης
Συντονιστικές Επιτροπές Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Μαθηματικών (MATH103)Λουκία Μελιγκοτσίδου