Γραμμή Υποστήριξης | Τηλε-Ψυχολογική Στήριξη | 10306 (10306)

Φραγκίσκος Γονιδάκης

Περιγραφή

Αφορά τη Γραμμή Υποστήριξης για  Τηλε-Ψυχολογική Στήριξη ( 10306 ) του παρέχεται από το Αιγηνήτειο Νοσοκομείο.

Ημερολόγιο