Ανοικτή Πλατφόρμα Συνεργασίας ΕΚΠΑ

Συνεργασίες

Συνεργασία (Κωδικός)Συντονιστής Τύπος
Σύγκλητος ΕΚΠΑ 2011-2021 (NOC106)Γραμματεία Συγκλήτου
Σύγκλητος ΕΚΠΑ 2021-2022 (SYG105)Γραμματεία Συγκλήτου
Σύγκλητος ΕΚΠΑ 2022-2023 (SYG106)Γραμματεία Συγκλήτου
Σύγκλητος ΕΚΠΑ 2023-2024 (SYG107)Σπύρος Μπόλης