Ανοικτή Πλατφόρμα Συνεργασίας ΕΚΠΑ

Συνεργασίες

Συνεργασία (Κωδικός)Συντονιστής Τύπος
CV Εξωτερικών Μελών ΣΔ 2023 (ADM129)Ελένη Αρετουλάκη
Διεύθυνση Διοικητικού (ADM106)Μανόλης Παπαστεφανάκης
Έγγραφα Διεύθυνσης Διοικητικού (ADM103)
Έγγραφα Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ADM105)
Έγγραφα Διεύθυνσης Περιουσίας (ADM104)
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ 2021-2024 (ADM125)Θεοπίστη Κανονίδου
Επιτροπή Δεοντολογίας 2023-2024 (ADM134)Αγγελική Σπανοπούλου
Επιτροπή Δεοντολογίας ΕΚΠΑ (ADM122)Σπύρος Μπόλης
Επιτροπή Δεοντολογίας ΕΚΠΑ 2021-2022 (ADM126)Αγγελική Σπανοπούλου
Επιτροπή Δεοντολογίας ΕΚΠΑ 2023 (ADM128)Αγγελική Σπανοπούλου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΠΑ 2021 (ADM123)Σ. Δημοπούλου, Θ. Κανονίδου
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ADM107)Άννα Κυπριάδου
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 2022-2023 (ADM127)Σπύρος Μπόλης
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 2023-2024 (ADM132)Σπύρος Μπόλης
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού 2023-24 (ADM136)Σπύρος Μπόλης
Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας (ADM135)Νικόλαος Λάριος
Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ADM124)Σπύρος Μπόλης
Κληροδοτήματα (ADM110)Σπύρος Μπόλης
Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής (ADM133)
Πρυτανικό Συμβούλιο (ADM112)Σπύρος Μπόλης
Σημεία διανομής ακαδημαϊκών ταυτοτήτων (ADM117)Μανόλης Παπαστεφανάκης
Συμβούλιο Διοίκησης (ADM131)Σπύρος Μπόλης
Συμβούλιο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ADM108)
Συνεργασία ΥΠΕΘΑ - ΕΚΠΑ (ADM111)καθ. Λάζαρος Μεράκος
Τεχνικό Συμβούλιο (ADM116)Σπύρος Μπόλης
Υπολογιστικό Κέντρο (ADM109)Σπύρος Μπόλης
Υποψηφιότητες Εξωτερικών Μελών Συμβουλίου Διοίκησης (ADM130)Σπύρος Μπόλης
Χρήσιμα Έγγραφα - Ευρετήριο (ADM102)