Έγγραφα Διεύθυνσης Περιουσίας

Περιγραφή

Δείγματα ορισμού υπολόγου μη αναλώσιμου υλικού και πρωτόκολλου παράδοσης - παραλαβής, καθώς και η σχετική νομοθεσία.


Oδηγίες για τη διαδικασία εκποίησης μη λειτουργικών μη αναλώσιμων υλικών, δείγματα ορισμού επιτροπών και γνωματεύσεων, δείγματα πινάκων, καθώς και η σχετική νομοθεσία.

Περισσότερα